ห้วยกระบอก กรับใหญ๋,
บ้านโป่ง ราชบุรี

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
คำขวัญ : : : แดนเกษตร : เขตสามจังหวัด : วัฒนธรรมล้ำ : คนงามน้ำใจ
วิสัยทัศน์ : : : ชุมชนน่าอยู่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
pralad chittapon surachai Apisorn tanasat
 นายสิรวัฒน์  โพธิวิหค  นายชิตพล   เชียวอุดมทรัพย์  นายสุรชัย   รุ่งนิรันดร์  นายอภิสรณ์   วงศ์วัศพล  นายธนเสฎฐ์  ศิริพงษ์ธรรม
 ปลัดเทศบาล  รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

welcomeall

Design By : kinnareenok.net 

>